App Sát Thủ Đầu Mưng Mủ đã vượt mốc 20.000 download

Chỉ sau hơn một tuần đưa lên Androidmarket app Sát thủ đầu mưng mủ đã vượt mốc 20.000 download.

Đây là một kết quả rất khả quan, khích lệ tinh thần anh em trong Fancon team.

 

Chỉ sau hơn  một tuần đưa lên Androidmarket app Sát thủ đầu mưng mủ đã vượt mốc 20.000 download. Trung bình mỗi ngày có hơn 1000 lượt tải. Biểu đồ tăng trưởng rất tốt.

Đây là một kết quả rất khả quan, khích lệ tinh thần anh em trong Fancon team.

Mặc dù đây là ứng dụng đầu tiên của Fancon đưa lên Android market nhưng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ

phía người dùng. Điều này đã giúp Fancon thêm vững tin để có thể cho ra những sản phẩm ngày càng chất lượng và độc đáo

Show comments 0